ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024 (2o GROUP ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023)

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024 (2o GROUP ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες για το MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2023 - 2024 Αθήνα (με έναρξη τον Ιανουάριο του 2023)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 20,21,22 Ιανουάριου 2023                                             
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 3,4,5 Μαρτίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  24,25,26 Μαρτίου 2023
Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου  21,22,23 Απριλίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος  26,27,28 Μαιου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρο 2ο μέρος  23,24,25 Ιουνίου 2023
 Αξιολόγηση και θεραπεία Οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  8,9,10 Σεπτεμβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Οσφυοπυελικης περιοχής 2ο μέρος  13,14,15 Οκτωβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω  άκρου 1ο μέρος  17,18,19 Νοεμβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  8,9,10 Δεκεμβρίου 2023
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος 12,13,14 Ιανουαρίου 2024
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος 19,20,21 Ιανουαρίου 2024
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος 9,10,11 Φεβρουαρίου 2024
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος 1,2,3 Μαρτίου 2024
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  5,6,7 Απριλίου 2024