Όροι συμμετοχής στα προγράμματα/σεμινάρια

Όροι συμμετοχής – Αποποίηση ευθύνης

Νομική μορφή – Πιστοποιήσεις

Το Hellenic Orthopaedic Musculoskeletal Training Edu (HOMTeDu) - Στέφανος Καρανάσιος και Σια ΟΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ 1) με κωδικο 201082861, βάσει της υπ’ αριθ. ΔΑ/19866/21-05-2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας. Ο διακριτικός τίτλος HOMTD ανήκει επίσης στην Στεφανος Καρανασιος και Σια ΟΕ, και όπου αναφέρεται στο κειμενο αναφερεται επίσης στον ίδιο φορέα, ως παλαιότερα χρησιμοποιούμενη σύντμηση του διακριτικού του τίτλου. Με τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες του HOMTeDu_ΚΔΒΜ-1, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

Ι) Προσωπικά δεδομένα

  1. Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα σας ζητήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όνομα, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, καθώς και των προβλημάτων υγείας που τυχόν αντιμετωπίζετε. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ασφαλής διοργάνωση των σεμιναρίων. Για την επεξεργασία αυτή δηλώνετε με το παρόν ότι συναινείτε. Τα δεδομένα αυτά είναι επίσης απαραίτητα προκειμένου να σας ενημερώνουμε σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές ημερομηνιών ή ακύρωση των σεμιναρίων αλλά και να είμαστε σε επικοινωνία για την πρόοδό σας καθώς και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών και μόνον. Τα δεδομένα σας τηρούνται στο αρχείο μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκπαιδευτική σας περίοδος και δεν θα διαβιβασθούν σε κανέναν άλλον φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΙI) Φωτογραφίες, βίντεο, υλικό μαθημάτων – Πνευματική ιδιοκτησία

1. Κάθε είδους σημείωση γραπτή ή ηλεκτρονική, παρουσίαση, οπτικοακουστικό υλικό που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του HOMTD – ΚΔΒΜ 1 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική επιμορφωτική - εκπαιδευτική χρήση των εκπαιδευομένων. Απαγορεύεται η διανομή του υλικού των μαθημάτων σε άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική σειρά ή δεν έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα. Απαγορεύεται η κοινοποίηση και αναπαραγωγή στο διαδίκτυο του υλικού των μαθημάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του HOMTD. Σε κάθε περίπτωση το HOMTD επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του, ως προς την αναπαραγωγή, χρήση και δημοσίευση του εκπαιδευτικού του υλικού.

2. Ο συμμετέχων στα εκπαιδευτικά μαθήματα δηλώνει ρητά ότι συναινεί στη δημοσίευση φωτογραφιών του ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του HOMTD, των διδασκόντων ή των συμμαθητών του καθώς και στην ιστοσελίδα του HOMTD. Η συγκεκριμένη συναίνεση πραγματοποιείται για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποκλείει την γέννηση οποιασδήποτε αξίωσης στο πρόσωπο του συναινούντος συμμετέχοντος.

3. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών τους και βίντεο ωστόσο αυτό θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως και ενυπόγραφα από αυτούς στη γραμματεία του HOMTD το αργότερο έως την ημέρα που ξεκινάει το πρώτο μάθημά τους.

4. Απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση από τους συμμετέχοντες με κάθε μέσον ολόκληρου του μαθήματος. Επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση στιγμιοτύπων κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή. Το HOMTD επιφυλάσσεται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τη χρήση, δημοσίευση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και βίντεο στις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί εκ μέρους του η σχετική συναίνεση.

5. Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών σε οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται το μάθημα και ότι είναι σεβαστή τυχούσα επιθυμία κάποιων συμμετεχόντων να μην είναι μέσα στο πλάνο της φωτογραφίας.

ΙΙΙ) Εμφάνιση συμμετεχόντων σε social media της HOMTD

  1. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες μας δηλώνουν με το παρόν ότι συναινούν στη δημοσίευση φωτογραφιών τους ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του HOMTD, των διδασκόντων ή των συμμαθητών τους καθώς και στην ιστοσελίδα του HOMTD. Η συγκεκριμένη συναίνεση πραγματοποιείται για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποκλείει την γέννηση οποιασδήποτε αξίωσης στο πρόσωπο του συναινούντος συμμετέχοντος. Οι συμμετέχοντες δύνανται να συμμετάσχουν με τη θέλησή τους με τα αντίστοιχα προσωπικά προφίλ τους εντασσόμενοι σε ομάδες social media προκειμένου να ενημερώνονται και να δικτυώνονται για λόγους εκπαιδευτικούς ή επικοινωνίας.

IV) Εφαρμοστέο Δίκαιο

  1. Η παρούσα δήλωση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο και μόνον. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με την παρούσα δήλωση, εάν δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Κάθε αποδέκτης των υπηρεσιών μας συμφωνεί ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς, οριστικώς και αμετακλήτως με τους παραπάνω γενικούς όρους.

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν

Αν επιθυμείτε μία προσωπική ενημέρωση, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Invalid Input

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Invalid Input

Παρακαλούμε ελέγξτε το πεδίο

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας:(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Το μήνυμά σας

Invalid Input

Παρακαλούμε αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

Newsletter εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα σεμινάρια

Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε τις θεματικές για τις οποίες θέλετε να ενημερώνεστε:

Εγγραφή