Το εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία για το Manual Τherapy (IFOMPT) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma που οδηγεί στον τίτλο OMT.

δήλωση συμμετοχής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2023 - 2024 Αθήνα (με έναρξη Ιανουάριο 2023)

20-01-2023

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2023 - Απρίλιος 2024

Image

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD στην Αθήνα Χερσίφρονος 20-22 Νέος Κόσμος.

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024 (2Ο GROUP ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023)

MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 20,21,22 Ιανουάριου 2023                                             
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 3,4,5 Μαρτίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  24,25,26 Μαρτίου 2023
Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου  21,22,23 Απριλίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος  26,27,28 Μαιου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρο 2ο μέρος  23,24,25 Ιουνίου 2023
 Αξιολόγηση και θεραπεία Οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  8,9,10 Σεπτεμβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Οσφυοπυελικης περιοχής 2ο μέρος  13,14,15 Οκτωβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω  άκρου 1ο μέρος  17,18,19 Νοεμβρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  8,9,10 Δεκεμβρίου 2023
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος 12,13,14 Ιανουαρίου 2024
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος 19,20,21 Ιανουαρίου 2024
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος 9,10,11 Φεβρουαρίου 2024
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος 1,2,3 Μαρτίου 2024
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  5,6,7 Απριλίου 2024

 

 

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

7,8,9 Οκτωβρίου 2022                                                  

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

4,5,6 Νοεμβρίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος

 2,3,4 Δεκεμβρίου 2022

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου

 13,14,15 Ιανουαρίου 2023

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

 10,11,12 Φεβρουαρίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 

 10,11,12 Μαρτίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 

 7,8,9 Απριλίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

 12,13,14 Μάϊου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

16,17,18 Ιουνίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος

 7,8,9 Ιουλίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος

 15,16,17 Σεπτεμβρίου 2023

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

 6,7,8 Οκτωβρίου 2023

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

 3,4,5 Νοεμβρίου 2023

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

 24,25,26 Νοεμβρίου 2023

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.

 15,16,17 Δεκεμβρίου 2023

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος / Εγγραφή εδώ

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (2ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Ιανουάριο 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (Αθήνα, 2ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Ιανουάριο 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 7,8,9 Ιανουάριου 2022                                                  
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 18,19,20 Φεβρουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  18,19,20 Μαρτίου 2022
Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου

 15,16,17 Απριλίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  27,28,29 Μαιου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  24,25,26 Ιουνίου 2022
 Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  16,17,18 Σεπτεμβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  21,22,23 Οκτωβρίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  25,26,27 Νοεμβρίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  16,17,18 Δεκεμβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος   27,28,29 Ιανουάριος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος   17,18,19 Φεβρουαρίου 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  17,18,19 Μαρτίου 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  31 Μαρτίου και 1,2 Απριλίου
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  5,6,7 Μαίου 2023

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

 

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (1ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Οκτώβριο 2021)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (Αθήνα, 1ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Οκτώβριο 2021).

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 1, 2, 3 Οκτωβρίου 2021                                                     
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος  12, 13, 14 Νοεμβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος

 3, 4, 5 Δεκεμβρίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  14, 15, 16 Ιανουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  11, 12, 13 Φεβρουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  11, 12, 13 Μαρτίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  8, 9,1 0 Απριλίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  6, 7, 8 Μαϊου 2022
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  20, 21, 22 Μαϊου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  1, 2, 3 Ιουλίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  8, 9, 10 Ιουλίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  9, 10, 11 Σεπτεμβρίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  23, 24, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  14, 15, 16 Οκτωβρίου 2022

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2020 - 2021 - 2022 (έναρξη Οκτώβριος 2020)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2020 - 2021 - 2022 (ΑΘΗΝΑ, έναρξη Οκτώβριος 2020)

Το πρόγραμμα μαθημάτων αφορά τους εκπαιδευόμενους που έχουν εγγραφεί το 2020

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας  
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος 21,22,23 Μαίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

4,5,6 Ιουνίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

25,26,27 Ιουνίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 9,10,11 Ιουλίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος θα ανακοινωθεί αργότερα
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 10,11,12 Σεπτεμβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 24,25,26 Σεπτεμβρίου 2021
 Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  ολοκληρώθηκε
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος 15,16,17 Οκτωβρίου 2021
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος 5,6,7 Νοεμβρίου 2021
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος 17,18,19 Δεκεμβρίου 2021
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος 28,29,30 Ιανουαρίου 2022
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική. 25,26,27 Φεβρουαρίου 2022

 

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

Πληροφορίες συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί μόνο Φυσικοθεραπευτές απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών Φυσικοθεραπείας της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αποδέχεστε τους όρους και κανόνες συμμετοχής που περιγράφονται εδώ.

Οι όροι και κανόνες δύναται να υποστούν αλλαγές ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις. Πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους όρους.

Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD

  • στην Αθήνα Χερσίφρονος 20-22 Νέος Κόσμος

Διάρθρωση προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του H-OMTeDu που οδηγεί στην απόκτηση του μετεκπαιδευτικού τίτλου ΟΜPΤ, είναι αναγνωρισμένο από :

  1. την Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT)
  2. τις λοιπές χώρες μέλη της IFOMPT ανά τον κόσμο μέσω της διαδικασίας της «αμοιβαίας αναγνώρισης» (reciprocal recognition)  

Διάρκεια

Το πρόγραμμα  ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον 18 ημερολογιακούς μήνες, και αποτελείται από 2 βασικά μέρη:

  • Το 1ο μέρος των θεωρητικών και εργαστηριακών  μαθημάτων.
  • Το 2ο μέρος  που αφορά την κλινική επιτήρηση, τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κάθε συνάδελφος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί γραπτά και προφορικά για τρία (3) επιπλέον ημερολογιακά έτη. Πέραν αυτών επωμίζεται τα κόστη των εξετάσεων και (αν απαιτηθεί) της κλινικής επιτήρησης.