Τι είναι το Manual Therapy

Τι είναι το Manual Therapy

Orthopaedic Manual Physical Therapy (OMPT)

ifompt logoΗ διεθνής ομοσπονδία για το Orthopaedic Manipulative Physical Therapy (IFOMPT) ορίζει το Manual Τherapy ως εξειδικευμένο τομέα της Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης με γνωστικό πεδίο την διαχείριση της νευρο - μυοσκελετικής παθολογίας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτυγχάνεται:

(a) μέσω του κλινικού συλλογισμού

(b) με την χρήση εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων – τεχνικών, στις οποίες ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του, καθώς και

(c) με συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης.

Τόσο η διαγνωστική όσο και η θεραπευτική διαδικασία σε κάθε ασθενή, καθορίζονται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις καθώς και από το εξατομικευμένο βιοψυχοκοινωνικό του ιστορικό – προφίλ.

(Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της IFOMPT στο Cape Town, τον Μάρτιο του 2004)