Το εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία για το Manual Τherapy (IFOMPT) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma που οδηγεί στον τίτλο OMT.

δήλωση συμμετοχής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

MANUAL THERAPY DIPLOMA GREECE - Πρόγραμμα H-OMT. Edu στα Χανιά. 2021 - 2022

28-05-2021
Κρήτη

Διάρκεια Προγράμματος: Μάιος 2021 - Δεκέμβριος 2022

Image

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Hellenic OMT eDu (ΚΔΒΜ-1) λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των συναδέλφων φυσικοθεραπευτών που ζουν και εργαζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα μακρυά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για υψηλής ποιότητας παροχή επιστημονικής γνώσης μέσω πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης, προτίθεται να οργανώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Manual Therapy εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία (IFOMPT) σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας.

Διαθέσιμα προγράμματα

MANUAL THERAPY DIPLOMA GREECE - Πρόγραμμα H-OMT. Edu στα Χανιά. 2021 - 2022

28-05-2021
Κρήτη

Διάρκεια Προγράμματος: Μάιος 2021 - Δεκέμβριος 2022