Το εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία για το Manual Τherapy (IFOMPT) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma που οδηγεί στον τίτλο OMT.

δήλωση συμμετοχής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

MANUAL THERAPY DIPLOMA THESSALONIKI Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023

09-09-2022

Διάρκεια Προγράμματος: Σεπτέμβριος 2022 - Δεκέμβριος 2023

Image

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD στην Θεσσαλονίκη οδός Πολυζωίδη 2 και Λαγκαδά.

Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 9,10,11 Σεπτέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος   30 Σεπτ, 1,2 Οκτωβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος   21,22,23 Οκτωβρίου 2022
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  18,19,20 Νοεμβρίου
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  9,10,11 Δεκέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 20,21,22 Ιανουαρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 3,4,5 Μαρτίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  31 Μαρτ.,1,2 Απρίλιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  5,6,7 Μάιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  30 Ιουνίος, 1,2 Ιουλίος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος 14,15,16 Ιούλιος 2023
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  8,9,10 Σεπτέμβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  29,30 Σεπτ. 1 Οκτώβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  3,4,5 Νοέμβριος 2023
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  1,2,3 Δεκέμβριος 2023
Πληροφορίες συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί μόνο Φυσικοθεραπευτές απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών Φυσικοθεραπείας της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αποδέχεστε τους όρους και κανόνες συμμετοχής που περιγράφονται εδώ.

Οι όροι και κανόνες δύναται να υποστούν αλλαγές ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις. Πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους όρους

Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του H-OMTeDu στην Θεσσαλονίκη οδός Πολυζωίδη 2 και Λαγκαδά, 54630.

Διάρθρωση προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του H-OMTeDu που οδηγεί στην απόκτηση του μετεκπαιδευτικού τίτλου ΟΜΡΤ (Orthopaedic Manipulative/Musculoskeletal Therapist), είναι αναγνωρισμένο από :

  1. την Παγκόσμια ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT)
  2. τις λοιπές χώρες μέλη της IFOMPT ανά τον κόσμο μέσω της διαδικασίας της «αμοιβαίας αναγνώρισης» (reciprocal recognition recognition) 

 

Διάρκεια

Το πρόγραμμα  ολοκληρώνεται σε 18 έως 24 ημερολογιακούς μήνες, και αποτελείται από 2 βασικά μέρη:

  • Το 1ο μέρος των θεωρητικών και εργαστηριακών  μαθημάτων
  • Το 2ο μέρος  που αφορά την κλινική επιτήρηση, τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κάθε συνάδελφος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί γραπτά και προφορικά για τρία (3) επιπλέον ημερολογιακά έτη. Πέραν αυτών επωμίζεται τα κόστη των εξετάσεων και (αν απαιτηθεί) της κλινικής επιτήρησης.

Απουσίες

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, προκειμένου ο σπουδαστής να έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ΟΜΡΤ είναι 6 εκπαιδευτικές ημέρες (15% της συνολικής ύλης).

Κάθε απώλεια μαθημάτων από τους συμμετέχοντες, δύναται να αναπληρωθεί σε επόμενο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον κόστος.