Το εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία για το Manual Τherapy (IFOMPT) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma που οδηγεί στον τίτλο OMT.

δήλωση συμμετοχής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

MANUAL THERAPY DIPLOMA THESSALONIKI Εκπαιδευτικό Έτος 2025 - 2026 με έναρξη τον Ιανουάριο 2025

17-01-2025

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2025 - Απρίλιος 2026

 

Image

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD στην Θεσσαλονίκη οδός Πολυζωίδη 2 και Λαγκαδά.

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 – 2026 (ΕΝΑΡΞΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες των μαθημάτων του προγράμματος, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, της Θεσσαλονίκης (με έναρξη τον Ιανουάριο του 2025).

 

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

17-18-19 Ιανουαρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 1ο μέρος

14-15-16 Φεβρουαρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 2ο μέρος

14-15-16 Μαρτίου 2025

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση Πόνου

11-12-13 Απριλίου 2025

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  

16-17-18 Μαΐου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 1ο μέρος

20-21-22 Ιουνίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 2ο μέρος

18-19-20 Ιουλίου 2025

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

19-20-21 Σεπτεμβρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 1ο μέρος

17-18-19 Οκτωβρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 2ο μέρος

14-15-16 Νοεμβρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

12-13-14 Δεκεμβρίου 2025

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχή 2ο μέρος

9-10-11 Ιανουαρίου 2026

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

6-7-8 Φεβρουαρίου 2026

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

6-7-8 Μαρτίου 2026

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική

3-4-5 Απριλίου 2026

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 - 2025 (έναρξη: Ιανουάριος 2024)

Δείτε αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το εκπαιδευτικό έτος 2024 - 2025 Θεσσαλονίκης (με έναρξη Ιανουάριο 2024)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

12, 13, 14 Ιανουαρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 1ο μέρος

16, 17, 18 Φεβρουαρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 2ο μέρος

22, 23, 24 Μαρτίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 1ο μέρος

12, 13, 14 Απριλίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 2ο μέρος

10, 11, 12 Μαΐου 2024

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση Πόνου

7, 8, 9 Ιουνίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

5, 6, 7 Ιουλίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

6, 7, 8 Σεπτεμβρίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

11, 12, 13 Οκτωβρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 1ο μέρος

8, 9, 10 Νοεμβρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 2ο μέρος

13, 14, 15 Δεκεμβρίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

10, 11, 12 Ιανουαρίου 2025

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

7, 8, 9 Φεβρουαρίου 2025

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

7, 8, 9 Μαρτίου 2025

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική

4, 5, 6 Απριλίου 2025

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2025 (έναρξη: Νοέμβριος του 2023)

Δείτε αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το εκπαιδευτικό έτος 2023 - 2025 (Θεσσαλονίκη έναρξη Νοέμβριος του 2023)

 

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

10,11,12 Νοεμβρίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 1ο μέρος

15,16,17 Δεκεμβρίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 2ο μέρος

26,27,28 Ιανουαρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 1ο μέρος

23,24,25 Φεβρουαρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 2ο μέρος

29,30,31 Μαρτίου 2024

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση Πόνου

26,27,28 Απριλίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

24,25,26 Μαΐου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

28,29,30 Ιουνίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

13,14,15 Σεπτεμβρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 1ο μέρος

4,5,6 Οκτωβρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 2ο μέρος

1,2,3 Νοεμβρίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

29,30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2024

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

20,21,22 Δεκεμβρίου 2024

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

24,25,26 Ιανουαρίου 2025

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική

21,22,23 Φεβρουάριος 2025

Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 9,10,11 Σεπτέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος   30 Σεπτ, 1,2 Οκτωβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος   21,22,23 Οκτωβρίου 2022
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  18,19,20 Νοεμβρίου
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  9,10,11 Δεκέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 20,21,22 Ιανουαρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 3,4,5 Μαρτίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  31 Μαρτ.,1,2 Απρίλιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  5,6,7 Μάιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  30 Ιουνίος, 1,2 Ιουλίος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος 14,15,16 Ιούλιος 2023
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  8,9,10 Σεπτέμβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  29,30 Σεπτ. 1 Οκτώβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  3,4,5 Νοέμβριος 2023
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  1,2,3 Δεκέμβριος 2023
Πληροφορίες συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί μόνο Φυσικοθεραπευτές απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών Φυσικοθεραπείας της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αποδέχεστε τους όρους και κανόνες συμμετοχής που περιγράφονται εδώ.

Οι όροι και κανόνες δύναται να υποστούν αλλαγές ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις. Πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους όρους

Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του H-OMTeDu στην Θεσσαλονίκη οδός Πολυζωίδη 2 και Λαγκαδά, 54630.

Διάρθρωση προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του H-OMTeDu που οδηγεί στην απόκτηση του μετεκπαιδευτικού τίτλου ΟΜΡΤ (Orthopaedic Manipulative/Musculoskeletal Therapist), είναι αναγνωρισμένο από :

  1. την Παγκόσμια ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT)
  2. τις λοιπές χώρες μέλη της IFOMPT ανά τον κόσμο μέσω της διαδικασίας της «αμοιβαίας αναγνώρισης» (reciprocal recognition recognition) 

 

Διάρκεια

Το πρόγραμμα  ολοκληρώνεται σε 18 έως 24 ημερολογιακούς μήνες, και αποτελείται από 2 βασικά μέρη:

  • Το 1ο μέρος των θεωρητικών και εργαστηριακών  μαθημάτων
  • Το 2ο μέρος  που αφορά την κλινική επιτήρηση, τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κάθε συνάδελφος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί γραπτά και προφορικά για δύο (2) επιπλέον ημερολογιακά έτη. Πέραν αυτών επωμίζεται τα κόστη των εξετάσεων και (αν απαιτηθεί) της κλινικής επιτήρησης.

Απουσίες

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, προκειμένου ο σπουδαστής να έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ΟΜΡΤ είναι 6 εκπαιδευτικές ημέρες (15% της συνολικής ύλης).

Κάθε απώλεια μαθημάτων από τους συμμετέχοντες, δύναται να αναπληρωθεί σε επόμενο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον κόστος.

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν

Αν επιθυμείτε μία προσωπική ενημέρωση, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Invalid Input

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Invalid Input

Παρακαλούμε ελέγξτε το πεδίο

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας:(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Το μήνυμά σας

Invalid Input

Παρακαλούμε αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

Newsletter εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα σεμινάρια

Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε τις θεματικές για τις οποίες θέλετε να ενημερώνεστε:

Εγγραφή