Αρχείο σεμιναρίων

Σεμινάριο Έναρξη Πόλη Κόστος
MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2023 - 2024 Αθήνα (με έναρξη Ιανουάριο 2023) 20-01-2023 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 4* 14-01-2023 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 4* 16-12-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
MANUAL THERAPY DIPLOMA GREECE - MANUAL THERAPY DIPLOMA - Πρόγραμμα H-OMT. Edu στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 2023 - 2024 16-12-2022 Κρήτη κόστος κάθε εκπαιδευτικού 3μέρου 300 ευρώ
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 3* 26-11-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 3* 18-11-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 2* 22-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 2* 14-10-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022) 07-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULES 1-4 01-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€

Δείτε το ημερολόγιο όλων των αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)