Αρχείο σεμιναρίων

Σεμινάριο Έναρξη Πόλη Κόστος
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULES 1-4 01-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 1* 01-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Modules 1-4 23-09-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 1* 23-09-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
MANUAL THERAPY DIPLOMA THESSALONIKI Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 09-09-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€
Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 5* 25-06-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 4* 28-05-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 2* 11-03-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 - Αθήνα 2022 • Modules 1-5 19-02-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Κριτική Σκέψη και Συνταγογράφηση Άσκησης στην Αθλητική Αποκατάσταση 21-01-2022 Αθήνα 390€

Δείτε το ημερολόγιο όλων των αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)