Hellenic Orthopaedic
Manipulative Therapy Diploma

δήλωση συμμετοχής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

MANUAL THERAPY DIPLOMA IRAKLEIO με έναρξη τον Ιανουάριο του 2024

26-01-2024

Έναρξη Προγράμματος: Ιανουάριος 2024

MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2024 - 2025 Αθήνα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2024

11-10-2024

Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2024 - Δεκέμβριος 2025

MANUAL THERAPY DIPLOMA THESSALONIKI Εκπαιδευτικό Έτος 2025 - 2026 με έναρξη τον Ιανουάριο 2025

17-01-2025

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2025 - Απρίλιος 2026

 

Image

Η Φυσικοθεραπεία είναι μια επιστήμη με ταχεία και συνεχόμενη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί έναν τομέα της υγείας με πολύ μεγάλο ερευνητικό έργο παγκοσμίως.

Δημιουργήσαμε το H-OMT.eDu συνδυάζοντας σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα καθώς και τις καλύτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις από τις  γνωστότερες σχολές Manual Therapy παγκοσμίως.

Η διαδικασία εκπαίδευσης καθορίζεται από διεθνείς προδιαγραφές πιστοποίησης και αξιολόγησης της IFOMPT.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, είναι η διεθνής πιστοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT)  και η κατάταξη του επιπέδου σπουδών μας ως αντίστοιχου επιπέδου ενός μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού προγράμματος. (International Monitoring process – IFOMPT Standards Committee, 2017)

Απευθύνεται σε όλους τους Φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις κλινικές τους ικανότητες καθώς και την μελέτη και αξιολόγηση των εκάστοτε ερευνητικών δεδομένων, εργασιών και κατευθυντηρίων οδηγιών.

Όραμα και υπόσχεσή μας είναι, το πρόγραμμά μας να καινοτομεί πάντα και να αποτελεί το πλέον επικαιροποιημένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές.


 

Pain Resistance Evaluation Model -PREM ©

Είναι το σήμα κατατεθέν μας, ένα κλινικό πολυεργαλείο διάγνωσης και θεραπείας.   Εξασφαλίζει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας απλή, και κατανοητή απο όλους τους φυσικοθεραπευτές ανεξαρτήτως του επιπέδου γνώσεων  και εμπειρίας. Μπορεί να εφαρμοστεί απο το πρώτο σεμινάριο ΑΜΕΣΑ, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση  της ικανότητας αντιμετώπισης των διαφόρων περιστατικών που αντιμετωπίζουν .  Με την ολοκληρωση της εκπαίδευσης, οι ικανότητες  αυτές εκτοξεύονται.

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια στο  πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης (full time) ολοκληρώνονται σε 12 έως 15 μήνες.
 • Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκπαίδευσης (part time) υπο την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας αντίστοιχων θέσεων και τις ανάγκες του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα σεμινάρια του Προγράμματος μπορούν να είναι ανοικτά σε συμμετοχές στο κοινό. Ρωτήστε μας πώς.
 • Ολοκληρώνοντας τη θεωρητική εκπαίδευση, σειρά έχει η κλινική επιτήρηση των εκπαιδευομένων, το στάδιο εμπέδωσης και εφαρμογής των ικανοτήτων που διδάχθηκαν στα μαθήματα.
 • Η απόκτηση του πτυχίου ΟΜΡΤ γίνεται μετά από (1) γραπτές και (2) προφορικές εξετάσεις και (3) κατάθεση πτυχιακής εργασίας.
 • Οι συμμετέχοντες θα έχουν ανά ομάδες τον προσωπικό τους «κλινικό υπεύθυνο εκπαίδευσης» (personal tutor) ο οποίος τους παρακολουθεί, τους αξιολογεί σε όλη τη διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης.
 • Παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές σε όλους τους συμμετέχοντες από το δίκτυο συνεργατών του H-OMT.eDu στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ on line υποστήριξη τόσο σε επίπεδο θεωρητικών αποριών όσο και σε επίπεδο καθημερινής κλινικής πρακτικής.
 • Η παρεχόμενη εκπαίδευση και οι διδασκόμενες τεχνικές έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή φυσικοθεραπευτική πρακτική.
 • Στο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί τεχνικές από όλα τα γνωστά συστήματα και μοντέλα  Manual Therapy.
 • Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος από Φυσικοθεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί σε συστήματα Manual Therapy που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, χωρίς καμία δυσκολία κωδικοποίησης και κατανόησης τόσο στην εξέταση, όσο και τους θεραπευτικούς χειρισμούς (mobilizations ή manipulations).
 • Στο πρόγραμμά μας διδάσκουν -κατά περίπτωση- επιλεγμένοι ειδικοί επιστήμονες ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε σεμιναρίου, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτούν σφαιρικότερη κατάρτιση στο πεδίο που διδάσκονται. Δημιουργείται επίσης, κλίμα αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ της Ιατρικής και Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης που δυστυχώς εκλείπει από την Ελληνική κλινική πραγματικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται το H-OMTeDu

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές , που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετεκπαιδευτικό τίτλο κλινικής εξειδίκευσης στο Manual Therapy. Ως φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΔΒΜ-1), δεχόμαστε συμμετέχοντες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα μέλος της IFOMPT (διευκρινιστική επιστολή IFOMPT προς Hellas OMPT, 2021).

Διεθνείς προδιαγραφές Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του H-OMTeDu είναι πλήρως αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από την Διεθνή Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών Manual Therapy (IFOMPT), σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της και έχει χαρακτηριστεί ως ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας εκπαίδευσης

Σε κάθε στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των εισηγητών του.
Επιπλέον, μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, ο εισηγητής είναι πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια, μέσω άμεσης επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης , προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Με την πρωτοποριακή οργάνωση Σεμιναρίων –Συνεχούς Υποστήριξης, η καθημερινή κλινική σας άσκηση θα αποκτήσει βαθύτερη γνώση και θα βιώσετε την απόλυτη ικανοποίηση των ασθενών σας για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες σας.

Το H-OMT.eDu είναι πιστοποιημένο ΚΔΒΜ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τύπου 1

Αναλυτικό πρόγραμμα & ημερομηνίες μαθημάτων

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ημερομηνίες διδασκαλίας του προγράμματος Αθήνας, του προγράμματος Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σε άλλες πόλεις μεταβείτε στις αντίστοιχες ενότητες.

Ενημερωθείτε για τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν

Αν επιθυμείτε μία προσωπική ενημέρωση, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Invalid Input

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Invalid Input

Παρακαλούμε ελέγξτε το πεδίο

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας:(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε

Παρακαλούμε συμπληρώστε/ελέγξτε το πεδίο

Το μήνυμά σας

Invalid Input

Παρακαλούμε αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

Newsletter εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα σεμινάρια

Συμπληρώστε το email σας και επιλέξτε τις θεματικές για τις οποίες θέλετε να ενημερώνεστε:

Εγγραφή