Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (1ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Οκτώβριο 2021)

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (1ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Οκτώβριο 2021)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (Αθήνα, 1ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Οκτώβριο 2021).

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 1, 2, 3 Οκτωβρίου 2021                                                     
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος  12, 13, 14 Νοεμβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος

 3, 4, 5 Δεκεμβρίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  14, 15, 16 Ιανουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  11, 12, 13 Φεβρουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  11, 12, 13 Μαρτίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  8, 9,1 0 Απριλίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  6, 7, 8 Μαϊου 2022
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  20, 21, 22 Μαϊου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  1, 2, 3 Ιουλίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  8, 9, 10 Ιουλίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  9, 10, 11 Σεπτεμβρίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  23, 24, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  14, 15, 16 Οκτωβρίου 2022

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.