Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (2ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Ιανουάριο 2022)

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ - Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (2ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Ιανουάριο 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (Αθήνα, 2ο group εγγραφών 2021 με έναρξη Ιανουάριο 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 7,8,9 Ιανουάριου 2022                                                  
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 18,19,20 Φεβρουαρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος  18,19,20 Μαρτίου 2022
Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου

 15,16,17 Απριλίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  27,28,29 Μαιου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  24,25,26 Ιουνίου 2022
 Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  16,17,18 Σεπτεμβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  21,22,23 Οκτωβρίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  25,26,27 Νοεμβρίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  16,17,18 Δεκεμβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος   27,28,29 Ιανουάριος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος   17,18,19 Φεβρουαρίου 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  17,18,19 Μαρτίου 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  31 Μαρτίου και 1,2 Απριλίου
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  5,6,7 Μαίου 2023

Προσοχή στις ημερομηνίες!
Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.