Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Ημ/νίες μαθημάτων: ΑΘΗΝΑ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες για το MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

7,8,9 Οκτωβρίου 2022                                                  

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

4,5,6 Νοεμβρίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος

 2,3,4 Δεκεμβρίου 2022

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση πόνου

 13,14,15 Ιανουαρίου 2023

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

 10,11,12 Φεβρουαρίου 2022

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 

 10,11,12 Μαρτίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 

 7,8,9 Απριλίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

 12,13,14 Μάϊου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

16,17,18 Ιουνίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος

 7,8,9 Ιουλίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος

 15,16,17 Σεπτεμβρίου 2023

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

 6,7,8 Οκτωβρίου 2023

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

 3,4,5 Νοεμβρίου 2023

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

 24,25,26 Νοεμβρίου 2023

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.

 15,16,17 Δεκεμβρίου 2023

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος / Εγγραφή εδώ