ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024 (με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2023)

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024 (με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2023)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες για το MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2023 - 2024 Αθήνα (με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2023)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας

29,30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 1ο μέρος

20,21,22 Οκτωβρίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ – ΘΜΣΣ 2ο μέρος

10,11,12 Νοεμβρίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 1ο μέρος

1,2,3 Δεκεμβρίου 2023

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω Άκρου 2ο μέρος

26,27,28 Ιανουαρίου 2024

Νευροφυσιολογία και Διαχείριση Πόνου

23,24,25 Φεβρουαρίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος

8,9,10 Μαρτίου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

12,13,14 Απριλίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

10,11,12 Μαΐου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 1ο μέρος

24,25,26 Μαΐου 2024

Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω Άκρου 2ο μέρος

28,29,30 Ιουνίου 2024

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος

13,14,15 Σεπτεμβρίου 2024

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος

4,5,6 Οκτωβρίου 2024

Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος

1,2,3 Νοέμβριος 2024

Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική

22,23,24 Νοεμβρίου 2024