Ίνγκριντ Άρτεμις Γκεδίκογλου

Ίνγκριντ Άρτεμις Γκεδίκογλου

Eιδική Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεύτρια

PT BSc (hons), OMPT, MSc, DO (cand.)

Η Ίνγκριντ-Άρτεμις Γκεδίκογλου είναι εξειδικευμένη Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεύτρια, δραστηριοποιείται κλινικά και ακαδημαϊκά από το 2005, και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου εξειδίκευσης στο Manual Therapy του University of Sydney, Australia (MSc Manips). Ολοκληρώνει την πτυχιακή της εργασία προς την κατάκτηση και του τίτλου της Οστεοπαθητικού (DO), μετά από επιτυχή πενταετή φοίτηση και τελικές εξετάσεις.

 

Διδάσκει στο αντικείμενο της φυσικοθεραπείας από το 2010, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με συνεργασίες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το γνωστικό αντικείμενο της ως καθηγήτρια αφορά κυρίως στην Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, τον Κλινικό Συλλογισμό και την Μεθοδολογία Έρευνας.

Εργάζεται σε ένα evidence-informed και βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, και αναπτύσσει συνεχώς τις ικανότητες της με συμμετοχές σε υψηλού επιπέδου workshops, δημοσιεύσεις, διεθνή συνέδρια, μαθήματα και ομιλίες,  μένοντας έτσι ενήμερη της έρευνας αλλά και των τάσεων στην Φυσικοθεραπεία και την αποκατάσταση.

Κλινικά, ως εξειδικευμένη Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεύτρια δραστηριοποιείται αυτόνομα στην Αθήνα από το 2010 και πλέον ως Οστεοπαθητικός δουλεύει σε ένα ολιστικό πλαίσιο θεραπείας. Βλέπει περιστατικά σε όλο το φάσμα της Νευρομυοσκελετικής Αποκατάστασης, όπως αθλητικοί τραυματισμοί και προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινότητα, προωθώντας πάντα την συνολική υγεία και ανεξαρτησία του ασθενή.  Υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές και γνώστες του βιοψυχοκοινωνικού πλαισίου στην Ελλάδα, πριν αυτό γίνει mainstream, εμπειρία που την έχει οδηγήσει στο να βλέπει σε μεγάλο όγκο περιστατικά με χρόνιο ή «ανεξήγητο» πόνο.

Έχει την τιμή να συνεργάζεται με το Hellenic OMT eDu από το ξεκίνημα του, το 2011, και να συμβάλλει έτσι στην διαμόρφωση του επαγγελματικού τοπίου στην Ελλάδα.

Κάποιες Δημοσιεύσεις

Lampropoulou S, Billis Ε, Gedikoglou ΙA, Michailidou C, Nowicky AV, Skrinou D, Michailidi F, Chandrinou D, Meligoni M. 2019, Reliability, Validity and Minimal Detectable Change of the Mini Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) in Greek Participants with Chronic Stroke.  J Physiotherapy Theory & Practice, Vol. 35 (2), pp. 171-182  https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1441931

Howard W, Byrgess J, Vrhovnik B, Stringer C, Choy ST,  Marsden JF, Gedikoglou IA, Shum GL 2017 Humeral elevation reduces the dynamic control ratio of the shoulder muscles during internal rotation, Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 20 (4), pp. 344-348 https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.08.026

Lampropoulou S, Gizeli A, Kalivioti C, Billis E, Gedikoglou IA, Nowicky AV, 2016 Cross Cultural Adaptation of Berg Balance Scale in Greek, for Various Balance Impairments, Journal of Physical Medicine Rehabilitation and Disabilities, 2: 011 (Open Access)