Αλέξανδρος Σιδέρης

Αλέξανδρος Σιδέρης

MSc, OMPT, Ειδικός Βελονισμού,
Manual Therapy Instructor, Biomedical Acupuncture Instructor (Κε.Δι. Βι..Μ. Πα.Δ.Α.)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, αποφοίτησε από το Δημοσθένειο Λύκειο Παιανίας (1991) και στη συνέχεια σπούδασε και αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας (1996). Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000 - 2007).

Απέκτησε MSc στην Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία από την Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. (2020). Εκπαιδεύτηκε στον Βιοϊατρικό Βελονισμό στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού και της AcuScience (2006 - 2008). Εκπαιδευτηκε στο Manual Therapy (Χειροθεραπεία) και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε ως κλινικός εκπαιδευτής από την International Federation of Orthopedic Manual Physiotherapists (2011 - 2012).  Εξειδικεύεται στην νευρομυοσκελετική φυσικοθεραπεία, τη διαχείριση πόνου, τη φυσικοθεραπευτική συμβουλευτική και την συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης ως κλινικός και ως εκπαιδευτής. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρυτής και βασικός μέτοχος του κέντρου Physio Science Clinic, κλινικός εκπαιδευτής μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας για το πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ. 1 - Hellenic OMT eDu και κλινικός εκπαιδευτής βιοϊατρικού βελονισμού για το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής Εταιρείας Αλγολογίας, μέλος της Executive Committee της International Association of Acupuncture Physical Therapists και μέλος του Advisory Group on Finance της International Federation of Orthopedic Physical Therapists.