Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναρξη Σεπτέμβριος 2022)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 9,10,11 Σεπτέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος   30 Σεπτ, 1,2 Οκτωβρίου 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος   21,22,23 Οκτωβρίου 2022
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου  18,19,20 Νοεμβρίου
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος  9,10,11 Δεκέμβριος 2022
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 20,21,22 Ιανουαρίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 3,4,5 Μαρτίου 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  31 Μαρτ.,1,2 Απρίλιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος  5,6,7 Μάιος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος  30 Ιουνίος, 1,2 Ιουλίος 2023
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος 14,15,16 Ιούλιος 2023
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  8,9,10 Σεπτέμβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  29,30 Σεπτ. 1 Οκτώβριος 2023
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  3,4,5 Νοέμβριος 2023
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  1,2,3 Δεκέμβριος 2023