Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020

Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναρξη Σεπτέμβριος 2019)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 20,21,22 Σεπτεμβρίου 2019
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος 18,19,20 Οκτωβρίου 2019
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος 8,9,10 Νοεμβρίου 2019
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος 6,7,8 Δεκεμβρίου 2019
Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος 24,25,26 Ιανουαρίου 2020
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 7,8,9 Φεβρουαρίου 2020
Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος 6,7,8  Μαρτίου 2020
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος 12,13,14 Ιουνίου 2020
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος 26,27,28 Ιουνίου 2020
 Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου 17,18,19 Ιουλίου 2020
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος 18,19,20 Σεπτεμβρίου 2020
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος 25,26,27 Σεπτεμβρίου 2020
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος 30,31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2020
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος 28,29,30 Μαίου 2021
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική. 11,12,13 Δεκεμβρίου 2020