Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy ΑΘΗΝΑ 2022 - 2023

Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy ΑΘΗΝΑ 2022 - 2023

Νέο group εγγραφών για το Hellenic Orthopaedic Manipulative Therapy Diploma ΑΘΗΝΑΣ με έναρξη τον Οκτώβριο του 2022 και λήξη τον Δεκέμβριο του 2023