Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy ΑΘΗΝΑ 2022 - 2023

Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy ΑΘΗΝΑ 2022 - 2023

Νέο group εγγραφών για το Hellenic Orthopaedic Manipulative Therapy Diploma ΑΘΗΝΑΣ με έναρξη τον Οκτώβριο του 2022 και λήξη τον Δεκέμβριο του 2023

    Οι εγγραφές έχουν κλείσει

MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022)

Το εγκεκριμένο από την διεθνή ομοσπονδία για το Manual Τherapy (IFOMPT) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma που οδηγεί στον τίτλο OMT.

Πληροφορίες σεμιναρίου

Έναρξη 07-10-2022
Κόστος κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€
Πόλη Αθήνα
Αναλυτικές Ημερομηνίες και Χώροι διεξαγωγής

Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2021 - Οκτώβριος 2022

Αναλυτικές πληροφορίες, ύλη και ημερομηνίες των μαθημάτων εδώ.

Κατηγορίες H-OMT Diploma IFOMPT Αθήνας

Οι εγγραφές έχουν κλείσει