Αρχείο σεμιναρίων

Σεμινάριο Έναρξη Πόλη Κόστος
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 3* 26-11-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 3* 18-11-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 2* 22-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 2* 14-10-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
MANUAL THERAPY DIPLOMA ATHENS Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 Αθήνα (με έναρξη Οκτώβριο 2022) 07-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULES 1-4 01-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
Clinical Pilates Athens - Mastery Certification Program (2022) by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 1* 01-10-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Modules 1-4 23-09-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Θεσσαλονίκη Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT. EDU 2022 - Module 1* 23-09-2022 Θεσσαλονίκη κόστος κύκλου σεμιναρίων 1.650€
MANUAL THERAPY DIPLOMA THESSALONIKI Εκπαιδευτικό Έτος 2022 - 2023 09-09-2022 Αθήνα κόστος κύκλου σεμιναρίων 5.250€

Δείτε το ημερολόγιο όλων των αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)