Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Αθήνα 2022-2023

Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Αθήνα 2022-2023

Νέο 2o group εγγραφών για το Hellenic Orthopaedic Manipulative Therapy Diploma με έναρξη Ιανουάριο του 2022 και λήξη το Μάιο του 2023.

Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν παράλληλα τα τμήματα που εκκρεμούν λόγω COVID-19 από το 2020 - 2021 (με έναρξη τον Οκτώβρη του 2020) και τα νέα τμήματα με έναρξη τον Οκτώβρη του 2021. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε τμήμα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.