Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022 (updated)

Ημ/νίες μαθημάτων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022 (updated)

Δείτε τις αναλυτικές ημερομηνίες μαθημάτων για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021 - 2022 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναρξη Μάιος 2021)

Κλινικός συλλογισμός – Ειδική κλινική εξέταση – Μεθοδολογία έρευνας 21,22,23 Μαίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος 

 4,5,6 Ιουνίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος 

 25,26,27 Ιουνίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 1ο μέρος  9,10,11 Ιουλίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία οσφυοπυελικής περιοχής 2ο μέρος

 10,11,12 Σεπτεμβρίου 2021
Νευροφυσιολογία και διαχείριση πόνου   24,25,26 Σεπτεμβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 1ο μέρος   15,16,17 Οκτωβρίου 2021
Αξιολόγηση και θεραπεία Κάτω άκρου 2ο μέρος  12,13,14 Νοεμβρίου 2021

Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 1ο μέρος

 17,18,19 Δεκεμβρίου 2021
 Αξιολόγηση και θεραπεία Άνω άκρου 2ο μέρος  21,22,23 Ιανουαρίου 2022

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 1ο μέρος

  18,19,20 Φεβρουαρίου 2022
Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης 2ο μέρος  1,2,3 Απριλίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 1ο μέρος  13,14,15 Μαίου 2022
Σεμινάριο χειρισμών σπονδυλικής στήλης και άκρων – Manipulations 2ο μέρος  3,4,5 Ιουνίου 2022
Εφαρμοσμένη έρευνα – λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.  1,2,3 Ιουλίου 2022