Κύκλος σεμιναρίων Clinical Pilates “The Pilates Method: From evidence to clinical practice” by Hellenic OMT eDu - ΚΔΒΜ1 • MODULE 1*

pilates 2023 kriti 1600

Γενικές Πληροφορίες

The Pilates Method: From evidence to clinical practice

Ο εκπαιδευτικός κύκλος σεμιναρίων Clinical Pilates «From evidence to clinical practice» στοχεύει στην ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη, εκπαίδευση στη μέθοδο Pilates. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε επαγγελματίες της άσκησης που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Το σύστημα άσκησης που ακολουθεί τις αρχές του ιδρυτή του, Joseph Pilates, έχει αποδείξει και ερευνητικά την αξία και την αποτελεσματικότητά του ως ένα αξιόπιστο κλινικό εργαλείο κινητικής επανεκπαίδευσης, αποκατάστασης και εκγύμνασης, τόσο υγιών ατόμων, όσο και ατόμων με παθολογία, ή άλλη μυοσκελετική δυσλειτουργία. Σήμερα θεωρείται διεθνώς σαν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία τόσο στην αποκατάσταση όσο και στην εκγύμναση αφού προσφέρει λύσεις θεραπευτικής άσκησης μέσω της πολύ συγκεκριμένης φιλοσοφίας διδασκαλίας και εφαρμογής του.

Τα μαθήματα αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος:

1.Στο θεωρητικό μέρος θα συζητηθούν τρόποι διδασκαλίας, οργάνωση και τροποποίηση του περιεχομένου ενός μαθήματος στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της μεθόδου. Σχεδιασμός προγράμματος σε συνάρτηση με τα κλινικά ευρήματα της φυσικής εξέτασης και αξιολόγησης. Παρουσίαση βασικών αρχών κλινικού συλλογισμού και εφαρμογή σε κλινικά σενάρια (case studies).

2.Στο πρακτικό μέρος θα διδαχθεί η χρήση και το ασκησιολόγιο με όλο τον εξοπλισμό (Reformer, Trapeze-Cadillac, Wunda Chair, Ladder-Barrel) καθώς και όλο το πρόγραμμα ασκήσεων εδάφους σε στρώμα (Mat), μαζί με τη χρήση μικρού εξοπλισμού (mini ball, magic circle, elastic bands, fit ball.), σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας.

Με το πέρας του εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων Clinical Pilates  «From evidence to clinical practice» οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν, να οργανώσουν και να διδάξουν ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων. Από τις ασκήσεις στο έδαφος στις ασκήσεις με χρήση του εξοπλισμού, ενσωματώνοντας αποτελεσματικά τις εξατομικευμένες τροποποιήσεις, ώστε ο ασκούμενος να αποκομίζει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Θεραπευτικός στόχος η σταδιακή επιστροφή των ατόμων με μυοσκελετικά και παθολογικά προβλήματα στις καθημερινές τους δραστηριότητες με ασφάλεια, μέσα από προγράμματα εκγύμνασης που συνδυάζουν τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αντοχής, της δύναμης και της ιδιοδεκτικότητας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Πληροφορίες σεμιναρίου

Έναρξη 24-03-2023
Κόστος κόστος κύκλου σεμιναρίων 1850 €
Κατηγορίες Clinical Pilates Υπόλοιπο Ελλάδας

Βιογραφικά εκπαιδευτών

Δανάη Ξενάκη

Πτυχιούχος της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού «Ραλλού Μάνου» από το 2009. Το ενδιαφέρον της για την κίνηση του ανθρώπινου σώματος την οδήγησε σε μια σειρά μετεκπαιδεύσεων με βασικό κορμό την κλασσική προσέγγιση της μεθόδου Pilates καθώς και τις κλινικές της εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκπαιδεύσεις σε (Power Pilates , Peak Pilates, Clinical Pilates,Pre and Post-natal Pilates , Shoulder Rehab , Super Advanced Reformer , Circuit (equipment & mat) , Partner Pilates).Έχει διατελέσει Pilates Coordinator και Pilates Personal Trainer στο Studio Pilates της Holmes Place εξελίσσοντας παράλληλα την εκπαίδευσή της στους τομείς οργάνωσης, επικοινωνίας και διοίκησης (Leadership , Communication and Managerial skills). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση τον σχεδιασμό και την διαχείριση προγραμμάτων με κορμό την μέθοδο Pilates. Η διάθεση της για την εφαρμογή της μεθόδου αλλά και της άσκησης γενικότερα και σε ειδικούς πληθυσμούς την οδήγησε στον κλάδο της φυσικοθεραπείας ως φοιτήτρια στο Queen Margaret University, Edinburgh.

Χαρά Κούτρη

Η Χαρά Κούτρη είναι φυσικοθεραπεύτρια, απόφοιτη του ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (M.Sc.) στο University of Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη ειδική μυοσκελετική φυσικοθεραπεύτρια (manual therapist) από τον οργανισμό Hellenic OMT Diploma, με ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον στη μυοσκελετική και αθλητική αποκατάσταση. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με την μέθοδο του Pilates από το 2013, έχοντας λάβει την εξειδίκευση της μέσω πληθώρας σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκπαιδεύσεις σε: Clinical Pilates, Pilates matwork and equipment, Pilates for scoliosis and low back pain, Polestar Pilates courses. Ασχολείται με το Pilates ως μέρος της αποκατάστασης στα πλαίσια της θεραπείας, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με την διδασκαλία της μεθόδου σε ομαδικά τμήματα (matwork, equipment) σε studio Pilates. Συνεργάζεται με το Hellenic OMT diploma από το 2019 ως μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης Clinical Pilates.

Δείτε το αρχείο όλων των παρελθόντων αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)

Δείτε το ημερολόγιο όλων των αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)