homtd wholeIFOMPT logo PMS

Homtd

Στην εποχή της πληροφορίας και των καταιγιστικών εξελίξεων της επιστήμης γίνεται παραπάνω από επιτακτική η προσπάθεια εγκόλπωσης της νέας γνώσης σε οργανωμένα μοντέλα διδασκαλίας και εφαρμογής στην κλινική πρακτική. Ακολουθώντας την διεθνή επιστημονική εμπειρία, ο εκπαιδευτικός φορέας Hellenic - OMT - Edu ιδρύθηκε με σκοπό την state of the art σχεδίαση και εκτέλεση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης στο Manual Therapy.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Η-OMT-Edu περιλαμβάνει το «επιστημονικό απόσταγμα» από διαφορετικές σχολές Manual Therapy, μεθόδους διδασκαλίας και εννοιολογικά κλινικά μοντέλα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους Φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις κλινικές τους ικανότητες. Είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής ανάλυσης και επεξεργασίας των εκπαιδευτικών συστημάτων τόσο στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας, όσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γερμανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στο Manual Therapy. Είναι σαφώς το πλέον επικαιροποιημένο (updated) μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (post graduate educational program), που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το οποίο προσφέρεται στους Έλληνες Φυσικοθεραπευτές.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπαίδευσης και διεθνούς αξιολόγησης, που ορίζει διεθνώς ο μεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης του Manual Therapy, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών Manual Therapy (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physiotherapists - IFOMPT).

Η κεντρική φιλοσοφία του συνίσταται στην :
* Δυνατότητα επιλογής full time εκπαίδευσης με ολοκλήρωση της διαδικασίας σεμιναρίων, κλινικής επιτήρησης, πτυχιακής εργασίας, γραπτών και προφορικών εξετάσεων (σύμφωνα με τις επιταγές της IFOMPT) σε ενάμιση χρόνο.
* Πολύ γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια στο full time πρόγραμμα ολοκληρώνονται σε μόλις 12 μήνες.
* Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα part time εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, ανάλογα με τις χρονικές δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου. Ρωτήστε μας πώς.
* Οι συμμετέχοντες θα έχουν ανά ομάδες τον προσωπικό τους «κλινικό υπεύθυνο εκπαίδευσης» (personal tutor) ο οποίος τους παρακολουθεί, τους αξιολογεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τους βοηθάει σε οτιδήποτε χρειαστεί.
* Παρέχεται άμεση πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές σε όλους τους συμμετέχοντες απο το δίκτυο συνεργατών του H-OMT-Edu στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
* Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ on line υποστήριξη τόσο σε επίπεδο θεωρητικών αποριών όσο και σε επίπεδο καθημερινής κλινικής πρακτικής.
* Η παρεχόμενη εκπαίδευση και οι διδασκόμενες τεχνικές έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή φυσικοθεραπευτική πράξη (Instant Clinical Application).
* Παροχή της πιο επικαιροποιημένης (updated) γνώσης βασισμένη στα εγκυρότερα πορίσματα της παγκόσμιας έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Manual Therapy, με στόχο την ανάπτυξη της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης βασισμένης σε ερευνητικά τεκμηριωμένες ενδείξεις και αποδείξεις.
* Ενσωμάτωση τεχνικών και προσεγγίσεων από όλα τα γνωστά συστήματα Manual Therapy. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό τρόπο κωδικοποίησης και ορολογίας, το «Pain-Resistance Evaluation Model –PREM ©» με τον οποίο εξασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, όσο και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους για την αξιολόγηση και τη θεραπεία των ασθενών.
* Δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος από Φυσικοθεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί σε συστήματα Manual Therapy που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, χωρίς καμία δυσκολία κωδικοποίησης και κατανόησης τόσο στην εξέταση, όσο και τους θεραπευτικούς χειρισμούς (mobilization ή manipulation).
* Στο πρόγραμμά μας διδάσκουν -κατά περίπτωση- επιλεγμένοι ειδικοί ιατροί ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε σεμιναρίου, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτούν σφαιρικότερη κατάρτιση στο πεδίο που διδάσκονται. Δημιουργείται επίσης, κλίμα αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ της Ιατρικής και Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης που τόσο πολύ λείπει από την Ελληνική κλινική πραγματικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται το H.OMT.Edu

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετεκπαιδευτικό τίτλο κλινικής εξειδίκευσης στο Manual Therapy. Στο σύνολό της η εκπαιδευτική φιλοσοφία στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του Φυσικοθεραπευτή μέσω του «Κλινικού Συλλογισμού» (Clinical Reasoning) ώστε να προαχθεί η αποτελεσματικότητα στην αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και θεραπεία των ασθενών.
Παρέχεται επίσης η απαραίτητη γνώση της μεθοδολογίας που χρειάζεται για τη κριτική μελέτη και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, την εισαγωγή στην έρευνα μέσα από εργασίες αλλά και η αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης στην κλινική πρακτική.

Διεθνείς προδιαγραφές Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του H-OMT-Edu έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναγνώρισης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών Manual Therapy (International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists' – IFOMPT), σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της. Η εκπαίδευσή μας είναι πλέον και ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
Ολοκληρώθηκαν στις 17 Ιουνίου 2014 οι διαδικασίες ένταξης του Hellenic OMT Edu στο Umbrella Group ΟMPT τη Ελλάδας. Το Hellas OMPT είναι ο αναγνωρισμένος φορέας (Member Organization) από την ΙFOMPT, και περιλαμβάνει τα τρία αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ΟΜΤ της χώρας μας.

Διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας εκπαίδευσης

Σε κάθε στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος μοιράζονται φόρμες αξιολόγησης των εισηγητών του. Η κριτική σας έχει αποδειχτεί πως βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι κάθε εκπαιδευτική ενότητα αποτελεί αντικείμενο συνεχούς εξέλιξης προκειμένου να καλύπτουμε ολοκληρωτικά τους θεμελιώδεις στόχους της Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης και της Δια Βίου Μάθησης.
Επιπλέον, μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, ο εισηγητής είναι πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια, μέσω άμεσης επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης , προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Με την πρωτοποριακή οργάνωση Σεμιναρίων –Συνεχούς Υποστήριξης, η καθημερινή κλινική σας άσκηση θα αποκτήσει βαθύτερη γνώση και θα βιώσετε την απόλυτη ικανοποίηση των ασθενών σας για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες σας.