Ατομικά χαρακτηριστικά Φυσικοθεραπευτή

Τίτλοι Σπουδών

Κλινική Εμπειρία

Κλινικές κατευθύνσεις

Τόπος άσκησης του επαγγέλματος σας

Με δεδομένο ότι η επανεκπαίδευση στάσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην αποκατάσταση των ασθενών σας ποια από τις παρακάτω στάσεις θα επιλέγατε να διδάξετε σαν σωστή στην καθιστή και στην όρθια θέση αντίστοιχα?

1000 χαρακτήρες αριστερά
1000 χαρακτήρες αριστερά