Δομή Προγράμματος Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό Έτος 2016-17
TίτλοςΗμερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος Οκτώβριος 7,8,9

Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος

Νοέμβριος 11,12,13

Δεκέμβριος 16,17,18

Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος

Ιανουάριος 27,28,29

Φεβρουάριος 17,18,19

Φυσιολογία του Πόνου Μάρτιος 10,11,12

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρο

Απρίλιος 21,22,23

Μάιος 26,27,28

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος Ιούνιος 9,10,11
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος Ιούλιος 7,8,9
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος Σεπτέμβριος 1,2,3
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ο μέρος Οκτώβριος 6,7,8
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations Νοέμβριος 3,4,5
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations Δεκέμβριος 1,2,3
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος Ιανουαριος 2018 12,13,14