Δομή Προγράμματος Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό Έτος 2018-19
TίτλοςΗμερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος  Φεβρουάριος 23,24,25

Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος

 Απρίλιος 13,14,15

Μάιος 4,5,6

Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος

 Ιούνιος 8,9,10

Ιούνιος 22,23,24

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρο

 Σεπτέμβριος 7,8,9

Σεπτέμβριος 28,29,30

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος  Νοέμβριος 16,17,18
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος  Δεκέμβριος 7,8,9
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ο μέρος Ιανουάριος 25,26,27 (2019)
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος  Φεβρουάριος 22,23,24 (2019)
Φυσιολογία Πόνου  Απρίλιος 5,6,7  (2019)
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations  Απρίλιος 19,20,21 (2019)
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations Μάιος 24,25,26 (2019)
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  Ιούνιος 21,22,23 (2019)