Δομή Προγράμματος Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό Έτος 2018-19
TίτλοςΗμερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος  Φεβρουάριος 23,24,25

Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος

 Απρίλιος 13,14,15

Μάιος 4,5,6

Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος

 Ιούνιος 8,9,10

θα ανακοινωθεί

Φυσιολογία του Πόνου  θα ανακοινωθεί

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρο

 θα ανακοινωθεί

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος  θα ανακοινωθεί
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος  θα ανακοινωθεί
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος  θα ανακοινωθεί
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ο μέρος  θα ανακοινωθεί
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations  θα ανακοινωθεί
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations  θα ανακοινωθεί
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  θα ανακοινωθεί

  

 

Εκπαιδευτικό Έτος 2016-17
TίτλοςΗμερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος Οκτώβριος 7,8,9

Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος

Νοέμβριος 11,12,13

Δεκέμβριος 16,17,18

Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος

Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος

Ιανουάριος 27,28,29

Φεβρουάριος 17,18,19

Φυσιολογία του Πόνου Μάρτιος 10,11,12

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος

Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρο

Απρίλιος 21,22,23

Μάιος 26,27,28

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος Ιούνιος 9,10,11
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος Ιούλιος 7,8,9
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος Σεπτέμβριος 1,2,3
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ο μέρος Οκτώβριος 6,7,8
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations Νοέμβριος 3,4,5
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations Δεκέμβριος 1,2,3
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος Ιανουαριος 2018 12,13,14