Δομή Προγράμματος Αθήνα

Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018

 

Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018  
Τίτλος Σεμιναρίου Ημερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος   29 – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος   20 – 21 – 22 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος  24 -  25 - 26 Νοεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος     1 – 2 – 3 Δεκεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος  19 – 20 - 21 Ιανουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  23 – 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος     16 - 17 – 18 Μαρτίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος    13 – 14 - 15 Απριλίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος 4 - 5 – 6 Μαϊου 2018
Φυσιολογία του Πόνου     18 - 19 – 20 Μαϊου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ομέρος  15 – 16 – 17 Ιουνίου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ομέρος  22 – 23 – 24 Ιουνίου 2018
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  7 – 8 – 9 Σεπτεμβρίου  2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations 28 – 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations  12 – 13 – 14 Οκτωβρίου 2018

   

Εκπαιδευτικό Έτος 2016-17
Tίτλος ΣεμιναρίουΗμερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος Σεπτέμβριος 30, Οκτώβριος 1-2
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος
Νοέμβριος 4,5,6
Νοέμβριος 18,19,20
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος

Δεκέμβριος 16,17,18

Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος Ιανουάριος 27,28,29
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος
Φεβρουάριος 17,18,19
Μάρτιος 17,18,19
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος
Απρίλιος 7,8,9
Μάϊος 5,6,7
Φυσιολογία του Πόνου Μάϊος 19,20,21
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος Ιούνιος 9,10,11
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ο μέρος Ιούνιος 16,17,18
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου - Manipulations Σεπτέμβριος 8,9,10
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρουManipulations Σεπτέμβριος 22,23,24
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος Οκτώβριος 6,7,8