Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών εκπαιδευτικού προγράμματος Hellenic OMT Diploma 2016-2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hellenic OMT Diploma

Θεσσαλονίκη  2016 - 2018

 

Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές, μέλη του Π.Σ.Φ. – Ν.Π.Δ.Δ.

Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305 – 307), που θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες ευκολίες και εξοπλισμό για την αρτιότερη διεξαγωγή τους.

Διάρθρωση προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του H-OMT.D που οδηγεί στην απόκτηση του μετεκπαιδευτικού τίτλου ΟΜΤ (Orthopaedic Manipulative/Musculoskeletal Therapist - IFOMPT approved), ολοκληρώνεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημερολογιακούς μήνες, και αποτελείται από 2 βασικά μέρη. Το 1ο μέρος της σεμιναριακής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια, και το 2ο μέρος της κλινικής επιτήρησης – γραπτών και προφορικών εξετάσεων – εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, που ολοκληρώνεται σε minimum 6 μήνες. Κάθε συνάδελφος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί γραπτά και προφορικά για δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη (όσοι ξεκινούν φέτος, μέχρι και το τέλος του 2020). Πέραν αυτών επωμίζεται τα κόστη των εξετάσεων και (αν απαιτηθεί) της κλινικής επιτήρησης.

Κόστος πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα H-OMT.D, 540 ωρών συνολικής εκπαίδευσης, ολοκληρώνεται σε διάστημα 30 μηνών, και έχει κόστος 4850 €. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

•             360 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης

•             Κλινική επιτήρηση στη Θεσσαλονίκη από τους συνεργάτες – επιτηρητές του HOMTD*

•             Δικαίωμα συμμετοχής σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ΟΜΤ

•             Επόπτευση και υποστήριξη στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας

•             Πλήρης σειρά ηλεκτρονικών (e – notes) σημειώσεων ολόκληρης της διδακτέας ύλης

•             Αρθρογραφική και κλινική υποστήριξη μέσω του δικτύου HOMTD και των κλειστών ομάδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

•             Folders με υλικό παρακολούθησης

•             Πιστοποιητικό συμμετοχής στους συμμετέχοντες

*Για τη διαδικασία της κλινικής επιτήρησης στη Θεσσαλονίκη, ενημερωθείτε απευθείας από την εκπαιδευτική ομάδα του HOMTD.

Απουσίες

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, προκειμένου ο σπουδαστής να έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ΟΜΤ είναι 6 εκπαιδευτικές ημέρες (15% της συνολικής ύλης)

Τρόποι εξόφλησης του προγράμματος

Τμηματική εξόφληση

•             Εξασφάλιση θέσης στο πρόγραμμα: 500€

•             Κατά την έναρξη : 450€

•             8 δόσεις των 450€

•             1 δόση των 300€

Εφάπαξ εξόφληση

•             8% έκπτωση επί του συνολικού κόστους: 4500 €

Για να εξασφαλίστε τη θέση σας στο πρόγραμμα

•             Καταθέτετε στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR40-0172-0570-0050-5706-1944-770 για διατραπεζική μεταφορά ή για μεταφορά μέσω λογαριασμού από την ίδια τράπεζα: 5057 061 944 770), το ποσό των 500€

•             Αποστέλλετε μήνυμα μέσω του συνδέσμου http://bit.ly/1t9Ik7D δίνοντας τα πλήρη στοιχεία σας, και την επιθυμία σας να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

*Παρακαλούμε στην κατάθεση χρημάτων να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.

Σημείωση: Για τα εισπραχθέντα ποσά θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά.

Τμηματική εκπαίδευση – επιλεκτική παρακολούθηση μεμονομένων σεμιναρίων

Ρωτήστε μας για τη δυνατότητα τμηματικής εκπαίδευσης ή παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων. Επικοινωνήστε στο 210 7259222 (κ. Σιδέρης)

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

1ο έτος

Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος  7 – 8 – 9 Οκτωβρίου 2016
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος 11 – 12 – 13 Νοεμβρίου 2016
Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος 16 – 17 – 18 Δεκεμβρίου 2016
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος  27 – 28 – 29 Ιανουαρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος     17 – 18 – 19 Φεβρουαρίου 2017
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος    21 – 22 – 23 Απριλίου 2017
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος       26 – 27 – 28 Μαϊου 2017
Φυσιολογία του Πόνου    16 – 17 – 18 Ιουνίου 2017

 

 

 

 

                               

                                                                    

2ο έτος

 

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος

Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος

RehabilitationandExercisePrescription 1ο μέρος

RehabilitationandExercisePrescription 2ο μέρος

Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος

Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations

Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations