homtd wholeIFOMPT logo PMS

Ενημέρωση του H.OMT.D για την συνεργασία με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Ενημέρωση του H.OMT.D για την συνεργασία με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

O εκπαιδευτικός οργανισμός Hellenic OMT Diploma ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2012 και πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ManualTherapy (IFOMPT) ως διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας μετεκπαίδευσης φυσικοθεραπευτών. Από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται συνεχώς, αναπτύσσοντας ποικίλες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο Hellenic OMT Diploma ανακοίνωσε προ ημερών την έναρξη επιστημονικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία" στην κατεύθυνση "Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία".

Η συνεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα  με την επικρατούσα τάση παγκοσμίως στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικής απόκτησης γνώσεων. Με αυτή τη λογική, οι επιμέρους επιστήμες προσφέρουν τις θεωρητικές γνώσεις, τα εννοιολογικά τους μοντέλα και τα μεθοδολογικά τους εργαλεία προκειμένου να προσεγγιστεί το υπό εξέταση αντικείμενο, χωρίς ωστόσο, αυτές να απεμπολούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αυτονομία τους.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση ("Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία") αποτελεί μια τέτοια ακριβώς θεωρητική και ακαδημαϊκή προσέγγιση.

Παρόλα αυτά θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε την φυσικοθεραπευτική κοινότητα ότι:

  1. Όπως όλα τα προγραμματα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έτσι και το εν λόγω παρέχει ακαδημαϊκή ειδίκευση και όχι επαγγελματική (δεν παρέχει δηλ. δικαιώματα επαγγελματικής φύσεως, ούτε δικαιούται κάποιος που το παρακολουθεί να διεκδικήσει αλλότρια του πτυχίου του επαγγελματικά δικαιώματα).
  2. Η συμμετοχή του HOMTD συνίσταται στην συνεργασία σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
  3.  Το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι απολύτως ανεξάρτητο από το ήδη τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Hellenic OMT Diploma που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου ΟΜΤ και αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Φυσικοθεραπευτές, όπως άλλωστε είναι και η υποχρέωση μας από την επιβλέπουσα αρχή (IFOMPT).
  4. Η συνεργασία του Hellenic OMT Diploma αφορά μόνο στην συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι προσπάθειες μας πάντα εστιάζονταν και συνεχίζουν να εστιάζονται στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τα  σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Μετέχοντας σε ένα πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, θεωρούμε ότι συμβάλουμε στην προβολή της σύγχρονης εικόνας της Φυσικοθεραπείας του κλινικού συλλογισμού και της τεκμηριωμένης κλινικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Βασική οδός στην πορεία αυτή αποτελεί το δικαίωμα πρόσβασης των φυσικοθεραπευτών στις επιστήμες της Φυσιολογίας των Συστημάτων, της Διαχείρισης του Πόνου, της Αθλητιατρικής, της Εμβιομηχανικής και πλήθος άλλων θεμάτων γενικότερου φυσικοθεραπευτικού ενδιαφέροντος. Άλλωστε όλοι σχεδόν οι Καθηγητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας καθώς και μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχουν ήδη επιλέξει μεταπτυχιακές σπουδές, σε ανάλογες πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα (Ιατρικές Σχολές, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικές Σχολές κλπ) της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επισημαίνουμε επίσης ότι έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά με τις δράσεις του Hellenic OMT Diploma και το ΚΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, το οποίο γνωρίζει το ζήτημα πλέον στην ολότητά του, και προτίθεται να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες διευκρινιστικές για τα ζητήματα που προέκυψαν.

Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και παρουσίαση τέτοιων ζητημάτων στην σωστή τους διάσταση εμποδίζει την ανάπτυξη αισθημάτων φόβου και ανησυχίας που προκύπτουν από την χρονίως εγκατεστημένη εσωστρέφεια του κλάδου μας.

Η Φυσικοθεραπεία θα συνεχίσει να αναπτύσεται χωρίς τα φοβικά στοιχεία του παρελθόντος και θα ανεβαίνει η αντίληψη της αξίας της στο χώρο και άλλων επιστημών όπως η παγκόσμια τάση επιβάλλει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τον Hellenic OMT Diploma

Στέφανος Καρανάσιος

Βασίλειος Κορακάκης

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου

Αλέξανδρος Σιδέρης

Γιάννης Σωτήραλης