homtd wholeIFOMPT logo PMS

Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών HOMTD 2019-2020


homtd 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hellenic OMT Diploma Θεσσαλονίκη  2019 - 2020

Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές, μέλη του Π.Σ.Φ. – Ν.Π.Δ.Δ. ή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD στην Θεσσαλονίκη οδός Πολυζωίδη 2 και Λαγκαδά.

 


Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών HOMTD Αθήνα 2019-2020

Για το πρόγραμμα Manual Therapy του Hellenic OMT Diploma στην Αθήνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Manual Therapy Hellenic OMT Diploma Αθήνα    2019 - 2020

 

 Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα Συμμετοχής

 Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές, μέλη του Π.Σ.Φ. – Ν.Π.Δ.Δ. ή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

 Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HOMTD (Χερσίφρονος 20-22)


 

Ανακοίνωση διεξαγωγής 2 επόμενων σεμιναρίων από την σειρά BJSM Approved Seminars - Sports Physio Education

homtd

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Hellenic OMT Diploma μετά την πολύ επιτυχημένη έναρξη της σειράς σεμιναρίων "BJSM Approved Seminars - Sports Physio Education"  που ξεκίνησε με το 1ο σεμινάριο "Muscle Injuries – Focusing on Hamstrings" συνεχίζει με την παρουσίαση 2 ακόμη σεμιναρίων με θέματα από την αθλητική Φυσικοθεραπεία.

Το 2ο με τίτλο : "The Overhead shoulder compared to the “normal” shoulder – evidence-based assessment and treatment of the painful shoulder" στις 5 και 6 Απριλίου 2019. 

Το 3ο με τίτλο: "Groin pain in athletes . Groin injury vs groin problems" στις 7 και 8 Ιουνίου 2019

Για πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική θεματολογία και τον τρόπο κατοχύρωσης θέσης για τα 2 αυτά σεμινάρια παρακαλούμε πατήστε στους αντίστοιχους συνδέσμους (links) 

Σύνδεσμος σεμιναρίου : "The Overhead shoulder compared to the “normal” shoulder – evidence-based assessment and treatment of the painful shoulder" στις 5 και 6 Απριλίου 2019. 

Σύνδεσμος σεμιναρίου: "Groin pain in athletes . Groin injury vs groin problems"στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 

Όταν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στους συνδέσμους να περιγράψετε για ποιο ή για ποια σεμινάρια ενδιαφέρεστε

2ος Κύκλος Clinical Pilates - Mastery Certification Program by Hellenic OMT Diploma 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Hellenic OMT Diploma μετά από την αυξημένη ζήτηση ανακοινώνει την έναρξη και 2ου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το 2018 στην θεραπευτική άσκηση Clinical Pilates ,αποκλειστικά από φυσικοθεραπευτές, με την επιστημονική του φροντίδα και πιστοποίηση. Αποτελεί την μοναδική, πλήρως δομημένη εκπαίδευση στο Clinical Pilates, για τις ανάγκες του σύγχρονου κλινικού φυσικοθεραπευτή, ειδικά σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη στις γνώσεις, τις δεξιότητες και το εργασιακό περιβάλλον των φυσικοθεραπευτών.

Εισαγωγικό Σεμινάριο Manual Therapy και Κλινικού Συλλογισμού στην Αλεξανδρούπολη

Hellenic OMT Diploma

Η νέα χρονιά βρίσκει το HOMTD να προσφέρει, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμημα Εβρου - Ξάνθης - Ροδόπης του ΠΣΦ, διήμερο σεμινάριο Κλινικού Συλλογισμού - Εισαγωγής στις Βασικές Αρχές του Manual Therapy, στην Αλεξανδρούπολη, στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου (PT, MSc, OMT Senior Clinical Instructor)
Αλέξανδρος Σιδέρης (PT, MScCand, OMT Clinical Instructor)

Manual Therapy doesn’t suck!

download

 

Manual Therapy sucks!!!

I read about that in a blog called “The Sports Physio” . It sounds very impressive and has some correct points, but at the same time is an unfair generalization. So I would like to make some interesting points too.

I am often asked if manual therapy or just manual (in the daily slang) is suitable for “everything”, or if I am using Kaltenborn, Maitland, or any other approach or concept.

Well, life circles around, and some people probably get dizzy.  But does manual therapy really suck?  Are we all who teach manual therapy a group of physiomafia? Are we selling bullshit to our students?  If yes, there must be something rotten in the kingdom of Denmark (don’t worry, I am not getting too Shakespearian).

So allow me please to say, that manual therapy DOESN’T suck at all!!!

This is because manual therapy is NOT about :

 • putting discs back in place
 • rotating vertebrae clockwise or counterclockwise
 • getting an ACL- operated athlete back in the field in one month post-operation
 • cracking bones
 • straightening scoliosis with my bare hands (although I would love to be able to do so)
 • lengthening short legs
 • pissing on electrotherapy
 • “I have long time experience and this is my opinion” (according to my experience)

Manual therapy is mostly about:

 • Training physios to use the available scientific knowledge in their daily practice
 • Combining clinical experience that is obtained through scientific knowledge  and not through theories that only exist in the brain of their founders
 • Making physios use their brain in an open minded process and try to find their limits of knowledge too.
 • It is not an indefinite idea !!!

Declaring that manual therapy sucks, is quite similar to declare that physiotherapy is just ultrasound and hotpacks, or like medicine is merely cortisone injections. So in my opinion if a physio is using this quote, it is either because he wants to draw attention to himself or has no idea what he is talking about whatsoever.

Has anyone or any other concept apart from MT an effective way to mobilize a stiff joint? Maybe there is an “open sesame”  or “close sesame” technique that I am not aware of.

Maybe we should ask ourselves: are we changing from “bone movers”  to   “bone talkers”?
Are we shifting from hands on for everything to hands off for everything?
 I hope not.  I think that there is a danger of losing common sense. We do have to learn how to palpate, we do have to touch our patients and use our hands, but at the same time we do have to be humble and careful on how do we explain the mechanisms of our techniques. We are all using the same techniques as always, but the explanations are dramatically changed and we have to deal with it.

We have to be able to talk scientifically but simply to the public without perpetuating their agony, their stress and their dependence from us to “fix” them.

Let us not forget that one of the invaluable tools that Manual Therapy’s clinical reasoning algorithm offers, is the screening of red flags and the constant reassessment of symptoms, that protects us (therapists) and the patient from useless and danger ongoing therapy sequences.

So we need to find the correct procedures to pick the appropriate approach for each patient because (as expected) not all patients are suitable for hands on treatment, not all patients are suitable for manips, of course we have to bring education for patients to everybody’s level of understanding and culture. Sometimes we may have to use U/S because our patient feels comfortable with it and this will help him trust us giving us the possibility to move to a more scientific treatment later on.

We may also have to massage our patients as human touch has a very positive effect. It is not about what we use, but it is about why we use it. But in the end of the day our main goal as physios is to bring our patients as soon as possible to active training and therefore restoring function and improving quality of life.

So manual therapy doesn’t suck at all dear colleagues. As long as it doesn’t narrow our perspective, as long as it don’t make us committed to systems and concepts, as long as we are ready to doubt ourselves and finally as long as we use reflexion to achieve metacognition with the available scientific knowledge and clinical skills, manual therapy will be the answer for all musculoskeletal dysfunctions.

Long live manual therapy

1sakellariouKonstantinos Sakellariou PT, OMT

Αθήνα: Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών εκπαιδευτικού προγράμματος Hellenic OMT Diploma 2017 - 2018

IFOMPT logo PMShomtd

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hellenic OMT Diploma

Αθήνα    2017 - 2018 

Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα Συμμετοχής

 Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές, μέλη του Π.Σ.Φ. – Ν.Π.Δ.Δ.

 Χώρος διεξαγωγής

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον χώρο εκπαίδευσης του HOMTD (Αντιφίλου 24 κ' Αιγινήτου, Ιλίσια), αλλά και κλινικούς χώρους (εργαστήρια φυσικοθεραπείας, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης), που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες ευκολίες για την αρτιότερη διεξαγωγή τους. 

Διάρθρωση προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του H-OMT.D που οδηγεί στην απόκτηση του μετεκπαιδευτικού τίτλου ΟΜΤ (Orthopaedic Manipulative/Musculoskeletal Therapist - IFOMPT approved), ολοκληρώνεται σε 18 ημερολογιακούς μήνες, και αποτελείται από 2 βασικά μέρη. Το 1ο μέρος της σεμιναριακής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται σε 12 μήνες, και το 2ο μέρος της κλινικής επιτήρησης – γραπτών και προφορικών εξετάσεων – εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, που ολοκληρώνεται σε 6 μήνες. Κάθε συνάδελφος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα να εξεταστεί γραπτά και προφορικά για δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη (οσοι ξεκινούν φέτος, μέχρι και το τέλος του 2020). Πέραν αυτών επωμίζεται τα κόστη των εξετάσεων και (αν απαιτηθεί) της κλινικής επιτήρησης. 

Κόστος πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα H-OMT.D, 540 ωρών συνολικής εκπαίδευσης, ολοκληρώνεται σε διάστημα 18 μηνών, και έχει κόστος 4950 €, και οδηγεί στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου κλινικής εξειδίκευσης ΟΜΤ, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • 360 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης
 • 180 ώρες κλινικής επιτήρησης*
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ΟΜΤ
 • Επόπτευση και υποστήριξη στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας
 • Πλήρης σειρά ηλεκτρονικών (e – notes) σημειώσεων ολόκληρης της διδακτέας ύλης
 • Αρθρογραφική και κλινική υποστήριξη μέσω του δικτύου HOMTD και των κλειστών ομάδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Folders με υλικό παρακολούθησης
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής στους συμμετέχοντες

*Η κλινική επιτήρηση αφορά την παροχή της σε συνεργαζόμενα κέντρα στην Αθήνα. Σε περίπτωση επιθυμίας των σπουδαστών να πραγματοποιηθεί στον τόπο διαμονής τους ή εργασίας τους, επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος, κατόπιν συμφωνίας.

Απουσίες

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, προκειμένου ο σπουδαστής να έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ΟΜΤ είναι 6 εκπαιδευτικές ημέρες (15% της συνολικής ύλης).

Τρόποι εξόφλησης του προγράμματος

Τμηματική εξόφληση

 • Εξασφάλιση θέσης στο πρόγραμμα: 500€
 • Κατά την έναρξη (29 Σεπτεμβρίου 2017) : 450€
 • Προσωπικό πλάνο δόσεων ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σπουδαστή. Ενδεικτικά αναφέρουμε 10 δόσεις των 400€.  Απαραίτητη προϋπόθεση η πλήρης εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων πριν το τέλος των σεμιναριακών μαθημάτων.

Εφάπαξ εξόφληση (αποπληρωμή του συνόλου του ποσού μέχρι και τα Χριστούγεννα του 2017).

 • 7,5% έκπτωση επί του συνολικού κόστους: 4600€

Για να εξασφαλίστε τη θέση σας στο πρόγραμμα

•             Καταθέτετε στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR40-0172-0570-0050-5706-1944-770 για διατραπεζική μεταφορά ή για μεταφορά μέσω λογαριασμού από την ίδια τράπεζα: 5057 061 944 770), το ποσό των 500€

•             Αποστέλλετε μήνυμα μέσω του συνδέσμου http://bit.ly/1t9Ik7D  δίνοντας τα πλήρη στοιχεία σας, και την επιθυμία σας να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

*Παρακαλούμε στην κατάθεση χρημάτων να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.    Σημείωση: Για τα εισπραχθέντα ποσά θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά.

 

Τμηματική εκπαίδευση – επιλεκτική παρακολούθηση μεμονομένων σεμιναρίων

Ρωτήστε μας για τη δυνατότητα τμηματικής εκπαίδευσης ή παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων. Επικοινωνήστε στο 210 7259222 (κ. Σιδέρης)

Πρόγραμμα μαθημάτων

Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος   29 – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος   20 – 21 – 22 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος  10 -  11 - 12 Νοεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος     8 – 9 – 10 Δεκεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος  19 – 20 - 21 Ιανουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  23 – 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος     16 - 17 – 18 Μαρτίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος    13 – 14 - 15 Απριλίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος 4 - 5 – 6 Μαϊου 2018
Φυσιολογία του Πόνου     18 - 19 – 20 Μαϊου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ομέρος  15 – 16 – 17 Ιουνίου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ομέρος  22 – 23 – 24 Ιουνίου 2018
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  7 – 8 – 9 Σεπτεμβρίου  2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations 28 – 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations  12 – 13 – 14 Οκτωβρίου 2018

                             

 

Ενημέρωση Προκήρυξης Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Hellenic OMT Diploma  έχει ανακοινώσει την έναρξη επιστημονικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία" στην κατεύθυνση "Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία".

Νεότερη Ενημέρωση του H.OMT.D για την συνεργασία με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α

"Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Logo HOMTD

Προς: Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Κοινοποίηση:

 • Διευθυντή ΠΜΣ «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητή κο Κουτσιλιέρη
 • IFOMPT

Θέμα: ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Κατεύθυνση  «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation – Manual Therapy)»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καθώς και η εκπαιδευτική μας ομάδα με τον Διευθυντή του ΠΜΣ «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» Καθηγητή κο Κουτσιλιέρη μας έγινε γνωστό το κάτωθι:

Η κατεύθυνση του προγράμματος με τίτλο «Φυσική Αποκατάσταση : Χειροθεραπεία (Physical RehabilitationManual Therapy» θα αφορά μόνο Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον ΠΣΦ όσο και τον καθηγητή Κο Κουτσιλιέρη για την εξέλιξη αυτή η οποία θεωρούμε ότι καλύπτει επιστημονικά και θεσμικά τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις των Φυσικοθεραπευτών σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή θα κοινοποιηθεί και στην IFOMPT ως εποπτεύουσα αρχή του MO GREECE (HellasOMPT) μέλος του οποίου είναι και το Hellenic OMT Diploma.

Για το HOMTD

Στέφανος Καρανάσιος

Βασίλειος Κορακάκης

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου

Αλέξανδρος Σιδέρης

Γιάννης Σωτήραλης

Θεσσαλονίκη 4η Επιστημονική Ημερίδα του Hellenic OMT Diploma

Θέμα: Modernization of Manual Therapy Advances in Sports Rehabilitation

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Hellenic OMT Diploma με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης στο Manual Therapy στη Θεσσαλονίκη, με τη διεξαγωγή της  4ης κατά σειρά επιστημονικής ημερίδας  μας.

Στην ημερίδα, εκτός των επιστημονικών εισηγήσεων, θα γίνει και αναλυτική παρουσίαση  του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, το οποίο έχει περάσει πρόσφατα με επιτυχία τη διεθνή αξιολόγησή του από την παγκόσμια ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT). 

Το Hellenic OMT Diploma παρέχει εξειδίκευση στο Manual Therapy μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή και συγκαταλέγεται στους πιστοποιημένους διεθνείς φορείς εκπαίδευσης (IFOMPT Learning Ιnstitutions).

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν για τους συναδέλφους φυσικοθεραπευτές και τους φοιτητές των σχολών μας, ενω θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Θα χαρούμε να σας δούμε και να γνωριστούμε απο κοντά, μια και με πολλούς από εσάς έχουμε μόνο μια διαδικτυακή γνωριμία.

Στο φουαγιέ της αίθουσας διεξαγωγής θα υπάρχει έκθεση προϊόντων φυσικοθεραπείας.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας σε pdf

 

Ενημέρωση του H.OMT.D για την συνεργασία με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

O εκπαιδευτικός οργανισμός Hellenic OMT Diploma ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2012 και πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ManualTherapy (IFOMPT) ως διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας μετεκπαίδευσης φυσικοθεραπευτών. Από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται συνεχώς, αναπτύσσοντας ποικίλες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης σε ασυμπτωματικά άτομα

Από το American Journal of Neuroradiology (AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Nov 27. [Epub ahead of print])

των Brinjikji WLuetmer PHComstock BBresnahan BWChen LEDeyo RAHalabi STurner JAAvins ALJames KWald JTKallmes DFJarvik JG.


Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις παρουσιάζονται συνήθως στην ακτινολογική απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης, αλλά εμφανίζονται συχνά σε άτομα που δεν αναφερούν πόνο, καθώς και σε άτομα με αναφερόμενο πόνο στην περιοχή της σποδυλικής στήλης. Επιδίωξη της ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού, ανάλογα με την ηλικία και την ύπαρξη εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, μελετώντας την ύπαρξη εκφυλιστικών ευρημάτων στην σπονδυλική στήλη σε απεικονιστικές εξετάσεις, σε ασυμπτωματικά άτομα. 

 

Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση των άρθρων που αναφέρουν ύπαρξη απεικονιστικών ευρημάτων (σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία) σε ασυμπτωματικά άτομα, σε δημοσιευμένα άρθρα μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Δύο μελετητές αξιολόγησαν κάθε χειρόγραφο. Καθορίστηκαν ομάδες ηλικίας ανα δεκαετία ηλικίας(από 20 έως 80 ετών), για τον καθορισμό εκτίμησης στην επικράτηση των ευρημάτων στην συγκεκριμένη ηλικία. Κάθε εύρημα απεικόνισης, πέρασε σε ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο μικτής απεικόνησης, για την ομαδοποίηση της μελέτης, την προσαρμογή και τον μέσο όρο για την αναφερόμενη ηλικία.

Στα 33 άρθρα αναφοράς που εξετάσθηκαν, καταγράφησαν απεικονιστικά ευρήματα για 3.110 ασυμπτωματικά άτομα, που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη συγκεκριμένη μελέτη. 
Η παρουσία της εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου σε ασυμπτωματικά άτομα καταγράφηκε από το 37%, σε άτομα ηλικίας 20 ετών, έως 96%, σε άτομα ηλικίας 80 ετών. Η παρουσία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου καταγράφηκε σε ποσοστό 30%, σε άτομα ηλικίας 20 ετών, έως και 84%, σε άτομα των 80 ετών.Η πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου καταγράφηκε στο 29%, στην κατηγορία των 20 ετών, έως και το 43%, σε αυτή των 80 ετών. Η διαταραχή της δομής του μεσοσπονδυλίου δίσκου, παρατηρήθηκε στο 19% των ατόμων ηλικίας των 20 ετών, έως το 29% αυτών των 80 ετών. 

Συμπερασματικά, στα απεικονιστικά ευρήματα της σπονδυλικής στήλης υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις σε υψηλές αναλογίες, σε ασυμπτωματικά άτομα, που αυξάνονται με την ηλικία. Πολλά απεικονιστικά ευρήματα που παρουσιάζουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις είναι πιθανό να είναι αποτελέσματα της φυσιολογικής γήρανσης και μη σχετιζόμενα με την ύπαρξη πόνου. Τα πιθανά ευρήματα απεικόνισης θα πρέπει να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.

πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25430861/

Αναδημοσίευση από :

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Καταγραφής

Ο Hellas-OMPT, ως ο οργανισμός που εκπροσωπεί επίσημα την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT), προσπαθώντας να ανανεώσει τις δράσεις και δομές του με τους συναδέλφους φυσικοθεραπευτές που ειδικεύονται στο Manual Therapy προσκαλεί όσους και όσες το επιθυμούν να συμπληρώσουν την παρακάτω Αίτηση Ενδιαφέροντος και Καταγραφής.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η συγκέντρωση σε μία βάση δεδομένων και σε μία ιστοσελίδα όλων των συναδέλφων που έχουν επίσημη εκπαίδευση στο Manual Therapy από προγράμματα αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία IFOMPT. Μελλοντικός στόχος είναι η προάσπιση και βελτίωση των επαγγελματικών ιδιοτήτων που αφορούν τους πιστοποιημένους/ εξιδεικευμένους συναδέλφους στο Manual Therapy, αλλά και η διευκόλυνση των ασθενών στην ανεύρεση πιστοποιημένου Manual Therapist (ιστοσελίδα με χάρτη και στοιχεία συναδέλφων).
Προσοχή: Η αίτηση δεν αφορά απόφοιτους των σεμιναρίων που ανήκουν στο Hellas OMPT Group (Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδας -A.M.P.G., Hellenic OMT Diploma H-OMT.D ή το επιστημονικό τμήμα Manual Therapy του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ΟΜΤ-Greece) καθώς τα στοιχεία τους βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Hellas-OMPT, μέσω των παραπάνω φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:


- Να είναι μέλη του ΠΣΦ- ΝΠΔΔ
- Να είναι μέλη σε κάποιο Member Organization που είναι αναγνωρισμένο από την IFOMPT (http://www.ifompt.org/MEMBERSHIP+…/Member+Organisations.html)
- Να έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Manual Therapy αναγνωρισμένο από την IFOMPT
Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στην επόμενη ανάρτηση και να την αποστείλλουν με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Physical Therapy First for Low Back Pain Lowers Costs

If you have low back pain, you should get evidence-based physical therapy right away. Otherwise, your costs are likely to go up, along with the potential use of opioid medications, spinal injections, surgery, and other treatments.

That’s according to the results of an award-winning study published in BMC Health Services Research that reviewed 122,723 Military Health System patient records (Implications of early and guideline adherent physical therapy for low back pain on utilization and costs – April 9, 2015).

Αποκατάσταση χειρουργηθέντος Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου

πριν την επέμβαση

Η γνωστή μέθοδος R.I.C.E. (ξεκούραση-παγοθεραπεία-περίδεση-ανάρροπη θέση) σε συνδυασμό με ηλεκτροθεραπεία, μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων πριν από τη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μειώσει τη φλεγμονή και τον πόνο και να επιτευχθεί (στα επίπεδα του εφικτού) το πλήρες εύρος της κίνησης του γόνατος. Αυτό θα βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει ευκολότερα την φυσιολογική κίνηση, καθώς και δύναμη μετά την επέμβαση.
Η προεγχειρητική αγωγή πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση του τετρακεφάλου και ο πόνος θα καθορίσει το εύρος της τροχιάς των ασκήσεων που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
Ο ηλεκτρομυϊκός ερεθισμός σε συνδυασμό με την άσκηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση λειτουργικότητας του τετρακεφάλου, σε σχέση με τα αποτελέσματα της άσκησης.