Βασικό Κάτω Άκρο ΙΙ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

27,28,29

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το σεμινάριο του HOMTD με τίτλο "Βασικό Κάτω Άκρο ΙΙ" θα διεξαχθεί στις 27,28,29 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα του HOMTD στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

 

Παρασκευή

Τεχνικές κινητοποίησης γόνατος / Κλινικά περιστατικά

Σάββατο - Κυριακή

Ανατομία και εμβιομηχανική του Άκρου Ποδός

Συνήθης παθολογία / Τεχνικές κινητοποίησης

Κλινικά παραδείγματα

 

Εκπαιδευτές: Γιάννης Σωτήραλης, Αλέξανδρος Σιδέρης , Στέλιος Πετρούτσος